1. Det lejede udstyr

Stk. 1 Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte lejepriser.

Stk. 2 Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer og indtil udstyret er tilbageleveret på udlejers adresse.

Stk. 3 Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode skal ske ved indgåelse af ny kontrakt, hvor den nye lejeperiode og pris fremgår.

Stk. 4 Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten.

Stk. 5 Lejeperioder som ikke overholdes for aflevering af udstyret, vil blive faktureret til gældende og fulde dagpriser.

Forsikringsforhold og ansvar

Stk. 1 Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet.

Stk. 2 Lejer er ansvarlig for alle skader, som udlejer ikke får dækket fra evt. forsikring. Lejer sørger selv for forsikring af udstyret under hele lejeperioden, både kasko og ansvar.

Stk. 3 Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktslige aftaler. Stk. 4 Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger udenfor Vanilla Sound & Light Production's kontrol.

De udlejde genstande

Stk. 1 Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinier og i henhold til enhver gældende lovgivning.

Stk. 2 Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer.

Stk. 3 Vi tager forbehold for forbrugsvarer som er udsolgte, udgåede eller i restordre (f.eks. slush ice koncentrat).

Afhentning og tilbagelevering

Stk. 1 Det lejede afhentes af lejer på udlejers lager. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj.

Stk. 2 Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.

Stk. 3 Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet.

Stk. 4 Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik, transport fra udlejers lager påbegyndes og indtil det lejede er afleveret.

Stk. 5 Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundigt rengjort (Slush ice maskiner skylles 3-4 gange med varmt vand) og korrekt pakket, ligesom kabler SKAL være oprullede.

Betaling

Stk. 1 Betaling for leje af udstyret betales som udgangspunkt ved booking af udstyret via mobilepay eller bankoverførsel,  ved større  ordrer kan der aftales fakturabetaling efterfølgende.

E-mail: info@hoejtalerudlejning.dk  |  Tlf.: +45 40985290